Kalendarz szkolny

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
2 września 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
Ferie zimowe 13 – 26 stycznia 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia 2020 r.
Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2019 r.
Ferie letnie 29 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.
   

Egzamin ósmoklasisty:

21 kwietnia 2020 r.

22 kwietnia 2020 r.

23 kwietnia 2020 r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

31 października 2019 r.

12 listopada 2019 r.

4 maja 2020 r.

5 maja 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

Przewiń do góry