Poniżej znajdują się informacje o ubezpieczeniu uczniów.
W przypadku wystąpienia szkody należy posłużyć się numerem polisy, który zależy od wysokości wpłaconej składki na bieżący rok szkolny.

NUMERY POLIS POTRZEBNE DO ZGŁOSZENIA SZKODY

 

 

POLISA NR 07285531zł

 

POLISA NR 072877 36zł

 

Przewiń do góry